Národní platforma poradí neziskovkám s novým Občanským zákoníkem

14.02.2014 10:32
Nový občanský zákoník vstupuje do našich životů více, než jsme ochotni si připustit. Téměř každý z nás je členem některé neziskové organizace, a to jak tradiční, jakými jsou hasiči, zahrádkáři, myslivci, sportovci, či některé nově vzniklé neziskovky. Všech se totiž týká novela OZ platná od 1.1.2014.

Právě skupina neziskových organizací z celé České republiky stojí za vznikem sítě poradců k novému Občanskému zákoníku. „Novým občanským zákoníkem končí porevoluční úprava legislativy pro neziskový sektor. Většina neziskovek neboli nestátních neziskových organizací se dříve či později bude muset s novou legislativou seznámit a zareagovat na ni,“ prohlásil Ing. Roman Haken z Centra pro komunitní práci (CpKP), koordinátor platformy. „Proto jsme přišli s národní platformou kvalifikovaných, erudovaných poradců, kteří pomohou neziskovkám se změnami vyžádanými novým občanským zákoníkem. Naší ambicí jsou nejméně 2 poradci na každý kraj, jeden z krajského města, a druhý z venkovské oblasti, oba se znalostí problematiky neziskového sektoru.“

O víkendu 8. a 9. února 2014 se na školení poradců k novému občanskému zákoníku (NOZ) sjelo 20 účastníků z deseti krajů České republiky. Konalo se ve Veselí nad Moravou, v malebné části Zlínského kraje. Veškerou logistiku výborně připravené akce zajišťovala Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko, v čele s manažerkou Ing. Janou Bujákovou. Po dva dny školitelé – JUDr. Lenka Deverová a Ing. Petr Pajas z Prahy - předávali svoje zkušenosti a připravovali poradce na jejich budoucí roli. Jejich zkušenosti i nové poznatky  byly ověřovány formou práce ve skupinkách na praktických cvičeních. Tak všichni museli prokázat dovednost, jak zvládat přípravu dokumentů pro zápis neziskové organizace do soudních rejstříků. V nejbližších třech letech totiž všechny organizace v České republice budou muset projít cestou menší či výraznější změny svých dokumentů.

V současné době národní platforma připravuje detailní metodiku nejen pro legislativní poradenství, ale i pro účetní a daňovou stránku transformace. Pokud vyjde některý z připravovaných podpůrných projektů, potom bude součástí i pravidelné školení po regionech, stejně jako on-line help desk. 

Jaké změny od letošního ledna nastaly v návaznosti na novou podobu občanského zákoníku a jak na ně zareagovat? Neziskovým organizacím s tím nyní může poradit i Informační a vzdělávací centrum Plzeň. Obracet se na nás můžete na e-mail: ivcp@email.cz

 

Více na: www.posumavi.jz.cz/index.php?page=70&idp=2875&lang=cz&r=&task=on 

Zpět