O nás

Jsme spolek s názvem Informační a vzdělávací centrum Plzeň (ve zkratce IVCP), založené v roce 2006.

Informační centrum proto, že chceme občanům, zejména těm ohroženým sociálním vyloučením, nabízet a poskytovat informace, které jim pomohou rozvíjet a zlepšovat kvalitu jejich života.

Vzdělávací centrum proto, že pro občany a také pro právnické osoby působící v oblasti sociální práce organizujeme a pořádáme vzdělávací aktivity zaměřené na sdílení různých odborných znalostí.

O nás v dokumentech:

 

Prosba o příspěvky

Pokud byste chtěli finančně podpořit naši činnost, Váš případný dar velice oceníme. Připojené informace o poskytování darů neziskovým organizacím Vám pomohou objasnit, jak můžete takové dary uplatnit ve svém daňovém přiznání. Pro vyřízení daru můžete využít připojenou vzorovou darovací smlouvu.