EHMK 2015 - Moje Plzeň 2015

18.09.2009 00:00

Projekt: Jsem hrdý na své kořeny, vzdělání - žiji tady a stavím si budoucnost

Tento projekt je realizován ve spolupráci s městem Plzeň a ÚKEP MP a jeho cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o kandidatuře města Plzně na Evropské hlavní město kultury (EHMK 2015).

Projekt se zaměřuje na školní mládež a formou hry se snaží o probuzení jejich zájmu o město a získání, resp. rozšíření znalostí o jeho zajímavostech a pozoruhodnostech.

I.část 

Cíl: 
 • zvýšit povědomí veřejnosti o kandidatuře města Plzně na Evropské hlavní město kultury (EHMK 2015)
 • přímé působení na školách (děti – rodiče, dvojí efekt) – aktivně zapojit veřejnost 
 • posílit povědomí veřejnosti o různých památkách i ostatních zajímavých objektech v Plzni
 • zvýšit informovanost o webových stránkách vybraných objektů a srovnat se skutečností
Zahájení a průběh:    
 • na školách – vyzvednout karty dle ročníků (3 druhy karet )
 • krátké seznámení s projektem "Evropské hlavní město kultury" (viz přední strana)
 • seznámit žáky s pravidly: navštívit 4 vybrané objekty a vyzvednout části loga (u pokladny nebo na recepci – není nutné, ale je možné uskutečnit prohlídku a uplatnit slevu na vstupenku), nalepit části loga na vyznačené místo na kartě 
 • kartu s nalepeným kompletním logem a vyplněným kuponem č.1 odevzdat do 30.6. 2009 na sběrném místě (viz karta) – žák dostane odměnu !!
 • návštěvu vybraných míst je možné uskutečnit s učiteli, rodiči, prarodiči, kamarády nebo samostatně
 Důležité:
 • škola s největším procentem odevzdaných hracích karet účastníků vyhrává – vyhodnocení bude v září
 • uschovat kupon č. 2 se vstupenkou do druhého kola
 • sledovat www.ivcp.cz , kde budou vyhlášeny výsledky i pravidla dalšího kola
Vyhodnocení: 
 • září – vyhlášení výsledků škol, předání cen

Závěrečná zpráva:

Vyhodnocení a předání cen výhercům
 
Slavnostní předání diplomů, cen a pamětních listů se uskutečnilo v prostorách Amerického centra Plzeň, o.p.s., Dominikánská 9, ve středu 30.9.2009 ve 13 hodin.
   
 

 

Zpět