Projekt "Prevence vlivu médií a reklamy na zadlužení mladých dospělých"

28.08.2013 11:30

Jak pomoci studentům orientovat se na trhu bankovních a nebankovních poskytovatelů půjček, rozpoznávat možné nástrahy a rizika v reklamách těchto subjektů, a zodpovědně zmapovat svoji finanční situaci? To je jedním z cílů Projektu „Prevence vlivu médií na zadlužení mladých dospělých“, který probíhá od června do září v SOU stavebním Plzeň a VOŠ a SPŠ elektrotechnické Plzeň. Projekt vyvrcholí 9.září od 8:00 v SOU stavebním Plzeň a 11.září od 10:30 v SPŠ a VOŠ elektrotechnické Plzeň formou interaktivních přednášek, kde se studenti naučí pracovat s osobním a rodinným rozpočtem, spočítat si skutečné náklady na půjčku, uvědomit si náležitosti smluv a případná rizika spojená s jejich uzavřením. Studenti v informačním stánku obdrží leták s radami jak odpovědně hospodařit s financemi a předcházet možnému zadlužení. Zároveň bude pro studenty připraven soutěžní kvíz o drobné ceny. Projekt je organizován občanským sdružením Informační a vzdělávací centrum Plzeň za finanční podpory z dotačního titulu „Dotace z Fondu hejtmana“ Plzeňského kraje.

Zpět