Semináře "Finanční gramotnost"

01.11.2010 14:34

Cílem projektu je zvýšení finanční gramotnosti žáků a studentů z Plzně a okolí. Projekt si klade za cíl zlepšit orientaci žáků a studentů v problematice dluhů, podpořit jejich samostatnost při rozhodování o případné půjčce nebo úvěru a má tedy zároveň preventivní charakter. Realizace tohoto projektu by měla dále přispět k tomu, aby si studenti více uvědomovali svoji zodpovědnost při rozhodování o úvěrových produktech a také možné důsledky v případě nehrazení finančních závazků.
Cílovou skupinou jsou : děti do 18 let a mládež do 26 let

Zpět