Vzdělávací kurzy v rámci projektu "Zůstaňte ve spojení se světem"

27.02.2011 22:09

Již od dubna loňského roku úspěšně probíhají vzdělávací kurzy v rámci projektu "Zůstaňte ve spojení se světem" realizovaného Diakonií ČCE - středisko Plzeň. Na zajištění kurzů se podílí 11 školitelů z našich řad, kteří vedou jednak kurzy PC dovedností a dále pak kurzy s různou tematikou, např. Legislativní úpravy oblastí rodinného života, Legislativní možnosti vstupu na trh práce pro osoby pečující, Svéprávnost, Možnosti zaměstnávání ze strany Úřadu práce, Práva pacientů, Syndrom vyhoření, Práce s tělem, Ideální sociální služby aj. Všechny aktivity zmíněného projektu jsou určeny lidem pečujícím o osobu blízkou nebo pečujícím o závislého člena rodiny. Více informací o projektu naleznete na www.zustatvespojeni.cz.

Zpět