Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost již v účinnosti

07.04.2013 21:48

Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů schválila Poslanecká sněmovna v původně navrhovaném znění na své 51. schůzi dne 19. 2. 2013. Prezident zákon podepsal 6. 3. 2013 a 19.03.2013 byl tento zákon vyhlášen  ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 68/2013 Sb. Zákon již nabyl účinnosti dnem 1. 4. 2013.
 

Zpět