Efektivní sociální práce s dlužníky

Tento vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. jej pořádá ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň, o.s.

Komu je vzdělávací program určen:
Zejména pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou zadlužených klientů, např.:

  • sociálním pracovníkům neziskových organizací
  • sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy
  • pracovníkům církví
  • pracovníkům dalších pomáhajících profesí

Rozsah kurzu: 24 hodin (3 dny)

Další termíny vzdělávacího programu:
25. - 27. 9. 2013 (začátek 25. 9. v 9 h)

Cena kurzu: 2400 Kč
Cena zahrnuje školicí materiály a občerstvení; cena nezahrnuje další náklady spojené s kurzem - např. cestovní a pobytové náklady, stravné.

Tipy na ubytování a stravování

Místo konání vzdělávacího programu: IVCP, o.s., Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Obsah kurzu:

  • uvedení do problematiky dluhového poradenství
  • seznámení se s potřebnou legislativou
  • pohled na problematiku očima dlužníka
  • seznámení se s metodikou práce se zadluženými klienty
  • nácvik dovedností potřebných pro poskytování kvalitního dluhového poradenství

Cíl kurzu:
Účastník základního rozsahu vzdělávacího programu získá komunikační dovednosti pro vedení dluhového poradenského rozhovoru, bude je umět účinně aplikovat v jednotlivých fázích poradenského rozhovoru. Bude umět rozpoznat hranice pomoci dlužníkům a reflektovat své osobnostní předpoklady a preference při práci s touto cílovou skupinou. Na základě získaných znalostí a dovedností bude schopen účinně navrhovat možnosti řešení klientovy situace.

Vzdělávací program "Efektivní sociální práce s dlužníky" poskytuje dovednosti a techniky, které sociální pracovník potřebuje znát a umět pro práci se zadluženým klientem. Získání dalších legislativních znalostí potřebných pro práci s dlužníky nabízejí akreditované jednodenní kurzy "Sociální práce s dlužníky v oblasti exekuce" a "Sociální p ráce s dlužníky v oblasti insolvence".

Jak se přihlásit: prostřednictvím elektronické přihlášky

Pozorně čtěte podmínky účasti na vzdělávacích akcích, zejména storno podmínky.

Ukončení kurzu:
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Kritériem pro získání osvědčení je 100% účast na vzdělávacím programu a absolvování závěrečného ověření znalostí a dovedností účastníka vzdělávacího programu.
Závěrečné zkušky proběhnou:
11. 10. 2013

Další informace:
Počet účastníků kurzu je 12.
Garantka vzdělávacího programu: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková.