Podmínky účasti

Na vzdělávací akce se přihlašuje odesláním vyplněné elektronické příhlášky, a to nejpozději do uvedeného termínu uzávěrky vybrané vzdělávací akce.

Do týdne od obdržení vyplněné přihlášky bude zájemci, případně vysílající organizaci, zasláno vyrozumnění o zařazení do vzdělávací akce a faktura pro uhrazení ceny na uvedené číslo účtu.

Přednost mají dříve přihlášení zájemci. V případě, že konaná vzdělávací akce bude již kapacitně plná, bude o této skutečnosti zájemce informován a bude mu nabídnut náhradní termín. Další termíny vzdělávacích akcí budou zveřejněny počátkem nového roku.

Pořádající organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu vzdělávacího programu a na změnu termínu vzdělávacího programu z vážných a mimořádných důvodů. O této skutečnosti bude zájemce neprodleně informován.

Storno podmínky

Zájemce, který zaplatil kurzovné a chce účast na vzdělávací akci zrušit, musí tak učinit písemně na e-mailovou adresu: ivcp-kurzy@email.cz

  • pokud tak učiní do 10 kalendářních dnů před začátkem vzdělávací akce, bude mu vráceno kurzovné snížené o 20% z celkové částky;
  • pokud tak učiní v rozmezí 9 - 6 kalendářních dnů před začátkem vzdělávací akce, bude mu vráceno kurzovné snížení o 50% z celkové částky;
  • pokud tak učiní 5 a méně kalendářních dnů před začátkem vzdělávací akce, nebo v jejím průběhu, kurzovné se nevrací, a to ani jeho část.

Pořádající organizace má právo ze závažných důvodů vyloučit účastníka ze vzdělávací akce. Takovému účastníku se kurzovné nevrací, a to ani jeho část.

Ostatní podmínky

Odesláním přihlášky k akreditovanému vzdělávacímu programu či k jednodenním kurzům se zájemce zavazuje, že bude respektovat pravidla užívání prostor určených pro výuku v zařízení, v němž se akreditovaný vzdělávací program/kurz odehrává, i bezpečnostní předpisy, které s užíváním prostor souvisejí.

Zájemce, který odeslal přihlášku, vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých organizaci Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. za účelem organizace a vedení akreditovaných vzdělávacích kurzů. Tento souhlas lze odvolat pouze písemně.

Informační a vzdělávací centrum, o.s. zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.