Sociální práce s dlužníky v oblasti exekuce

Komu je kurz určen:
Zejména pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají se zadluženými klienty, např.:

  • sociálním pracovníkům neziskových organizací
  • sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy
  • pracovníkům církví
  • pracovníkům dalších pomáhajících profesí
  • účastníkům akreditovaného vzdělávacího Efektivní sociální práce s dlužníky

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Další termíny kurzu:
3. 10. 2013 od 9:00   !Kurz je z technických důvodů zrušen!

Cena kurzu: 1200 Kč

Místo konání kurzu: IVCP, o.s., Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Obsah kurzu:

  • základní informace o problematice exekucí
  • druhy exekucí
  • dopad exekuce na život dlužníka
  • exekuce a její vliv na rodinu; dluhy v manželství
  • má exekuce řešení? A jaké?

Cíl kurzu:
Účastník akreditovaného jednodenního kurzu Sociální práce s dlužníky v oblasti exekuce se pomocí praktických příkladů z praxe seznámí nejen s legislativním rámcem týkajícím se exekucí, ale také se situacemi, které samotnému nařízení exekuce předcházejí, a možnostmi, jak se v daných situacích ještě bránit. Dále se účastníci seznámí se způsoby provedení exekucí, dopady na život jednotlivce i rodiny, například na společné jmění manželů apod.

Jednodenní kurzy poskytují základní legislativní dovednosti a znalosti, které sociální pracovník musí pro práci s dlužníkem znát a umět. Pro účinnější práci s dlužníky je však zapotřebí dalších dovedností a technik, které nabízí akreditovaný program "Efektivní sociální práce s dlužníky".

Jak se přihlásit: prostřednictvím elektronické přihlášky
 
Pozorně čtěte podmínky účasti na vzdělávacích akcích, zejména storno podmínky.

Ukončení kurzu:
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu. Kritériem pro získání osvědčení je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.