Individuální plánování v sociálních službách pro seniory

Komu je kurz určen:
Zejména pracovníkům v sociálních službách pro seniory.

Kurz je nově akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Rozsah kurzu: 16 hodin

Cíl kurzu:

Absolventi porozumí celému procesu individuálního plánování v souvislostech s ostatními standardy kvality sociálních služeb a dalšími relevantními procesy v organizaci. Získají dovednosti potřebné pro kvalitní vedení procesu individuálního plánování v celém rozsahu, včetně dovednosti účinného hodnocení naplňování průběhu spolupráce a cílů individuálního plánování.

Kurz bude vždy realizován pro pracovníky konkrétní služby z důvodu respektu ke specifickým potřebám, hodnotám a praxi v dané organizaci.
Kurz bude realizován pro skupiny o min. 8 a max. 18 členech.

Další termíny kurzu:
dle individuální dohody s organizací

Cena kurzu: 19 900 Kč pro skupinu max. 12 účastníků, každý další účastník nad základní počet + 1200 Kč (cena zahrnuje materiály pro účastníky)

Místo konání kurzu: zařízení konkrétního poskytovatele, příp.  IVCP, o.s., Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Ukončení kurzu:
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu. Kritériem pro získání osvědčení je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Pro více informací o tomto kurzu nás kontaktujte na tel. 724 112 040.

Pozorně čtěte podmínky účasti na vzdělávacích akcích, zejména storno podmínky.