Sociální práce s dlužníky v oblasti insolvence

Komu je kurz určen:
Zejména pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají se zadluženými klienty, např.:

  • sociálním pracovníkům neziskových organizací
  • sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy
  • pracovníkům církví
  • pracovníkům dalších pomáhajících profesí
  • absolventům akreditovaného vzdělávacího programu Efektivní sociální práce s dlužníky
  • absolventům akreditovaného kurzu Sociální práce s dlužníky v oblasti exekuce

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Další termíny kurzu:
4. 10. 2013 od 9:00   !Kurz je z technických důvodů zrušen!

Cena kurzu: 1200 Kč

Místo konání kurzu: IVCP, o.s., Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Obsah kurzu:

  • základní informace o institutu oddlužení dle zákona 182/2006 Sb., insolvenční zákon
  • podmínky pro možnost podání návrhu na oddlužení
  • seznámení se s návrhem na oddlužení a postupem vyplnění návrhu, včetně sepsání jeho příloh
  • způsoby rozhodnutí soudu o návrhu na oddlužení a jejich dopad na dlužníka

Cíl kurzu:
Účastník jednodenního akreditovaného kurzu Sociální práce s dlužníky v oblasti insolvence získá praktické dovednosti a znalosti pro řešení dluhové situace dlužníka pomocí podání návrhu na oddlužení.

Jednodenní kurzy poskytují základní legislativní dovednosti a znalosti, které sociální pracovník musí pro práci s dlužníkem znát a umět. Pro účinnější práci s dlužníky je však zapotřebí dalších dovedností a technik, které nabízí akreditovaný program "Efektivní sociální práce s dlužníky".

Jak se přihlásit: prostřednictvím elektronické přihlášky

Pozorně čtěte podmínky účasti na vzdělávacích akcích, zejména storno podmínky.

Ukončení kurzu:
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu. Kritériem pro získání osvědčení je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.