Nový občanský zákoník a občanská sdružení

Komu je seminář určen:
Zejména pracovníkům občanských sdružení, jichž se nezbytně dotknou změny občanského zákoníku, který vstoupí v platnost 1. 1. 2014.

Rozsah semináře: 4 hodiny

Další termín:  19.11. 2013

Cena: 750 Kč při platbě předem;   
          800 Kč při případné hotovostní platbě na místě.

Místo konání: IVCP, o.s., Koterovská 41, 326 00 Plzeň

Obsah semináře:

  • občanské sdružení, spolek
  • obecně prospěšná společnost
  • ústav, sociální družstvo
  • možné změny před účinností nového občanského zákoníku
  • možné změny po účinnosti nového občanského zákoníku
  • smluvní převod, transformace
  • veřejná prospěšnost

Cíl semináře:
Účastníci semináře se na základě získaných informací budou moci v dostatečném předstihu připravit na změny, jež přinese nový občanský zákoník od 1. 1. 2014.
Změny se nejvíce dotknou především občanských sdružení, která poskytují kulturní, vzdělávací a sociální činnost za úplatu.
I když je na rozhodování prozatím zdánlivě dost času, je třeba na budoucí změnu právní subjektivity dopředu myslet již dnes, zejména při uzavírání dlouhodobějších smluv.

Jak se přihlásit:
písemně na e-mail  ivcp@email.cz